Verkeers zekere hond (VZH – BH)

Verkeers zekere hond (VZH – BH)

VZH staat voor Verkeers Zekere Hond.
In het VZH-BH examen moet de hond aantonen dat hij in het alledaagse leven te vertrouwen, sociaal en gehoorzaam is.
Het is tevens de basis voor de IPO- en speurhond-examens, Zonder het behalen van een VZH examen mag men geen IGP of speurhond examen doen.

Het VZH-BH examen bestaat uit twee gedeelten:
Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen
Afdeling B: Het praktische gedeelte

Bij het examen wordt slechts de kwalificatie geslaagd of afgewezen verstrekt.
De kandidaat is geslaagd wanneer hij voor afdeling A, het gehoorzaamheidsgedeelte, 70% van de te verkrijgen 60 punten behaalt

en afdeling B, het praktische gedeelte, naar het oordeel van de AK (algemene keurmeester), als voldoende beoordeeld wordt.
Aan de geslaagde honden wordt een diploma uitgereikt.

Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen
-Volgen aan de lijn 15 punten
-Vrij volgen 15 punten
-Zit 10 punten
-Afleggen met voorroepen 10 punten
-Afliggen met afleiding 10 punten

Afdeling B: Het praktische gedeelte
De oefeningen moeten op de openbare weg uitgevoerd worden.
Het openbare verkeer mag daarbij niet gehinderd worden.
De oefeningen voor afdeling B worden niet gewaardeerd met punten.
Om te kunnen slagen voor dit onderdeel is de totale indruk van het gedrag van de hond op de openbare weg maatgevend.
Het is ter beoordeling van de AK of deze de enkele oefeningen met elke hond apart op de daarvoor uitgezochte plaatsen uitvoert,
Dan wel alle honden één oefening laat doen en dan naar de volgende plaats vertrekt voor de volgende oefeningen.

  • Ontmoeten van personen
  • Gedrag tegenover een fietser
  • Gedrag tegenover auto’s
  • Gedrag tegenover joggers of inline skater
  • Gedrag tegenover andere honden
  • Gedrag van een in het verkeer alleen achtergelaten hond ( gedrag tegenover dieren )

Beoordeling
Een beetje onzeker of onwennig gedrag is niet fout.
Wanneer een hond nieuwsgierig is en/of snuffelend in de lijn staat of hangt is dat niet foutief.
Honden die zich niet laten passeren maar agressie tonen (blaffend of grommend) naar de naderende persoon worden uitgesloten.
Honden die willen vluchten (strak achteruit in de lijn hangend) worden uitgesloten.
Honden die fel en agressief uitvallen naar de andere hond moeten worden uitgesloten.

  De voorwaarden voor deelname aan een examen staan hier.