Nieuws & Agenda

 

  • 6 Juli laatste trainingsavond van dit seizoen en clubexamens
  • 9 Juli kringgroep BBQ
  • 7 Sept start nieuwe trainingsseizoen