Nieuws & Agenda

24 Juni: VZH – IPO examen, keurmeester Cor Janssen
5 Juli: Clubexamen basisgroep, laatste les van dit seizoen
22 Juli: Jaarlijkse kringgroep BBQ, aanmelden bij Ineke Labberton
6 September: Begin trainingsseizoen.