Info Examens

Voorwaarden

Om aan een UV, VZH, IGP, SpH examen via de commissie werkhonden / Raad van Beheer, deel te mogen nemen gelden een aantal voorwaarden:

Op de dag van het examen moet de hond de voorgeschreven leeftijd bereikt hebben.
VZH – 15 maanden
UV – 16 maanden (maximum leeftijd zes jaar)
IGP 1 -18 maanden
IGP 2 – 19 maanden
IGP 3 – 20 maanden
SpH  1-18 maanden
SpH  2 – 18 maanden
IGP/FCI / SpH /20 maanden


Hondenlogboek

werkboekje rashondenlogboek

Examenresultaten worden opgenomen in het “hondenlogboek”

Zonder logboek kan je niet deelnemen aan een examen.
Dit hondenlogboek kan worden aangevraagd via de site van de raad van beheer.

Een hond kan per dag slechts aan één evenement deelnemen. De geleider kan aan een examen deelnemen met maximaal twee honden.

Loopse teven zijn tot het examen toegelaten op voorwaarde dat zij als laatste van het examen aantreden. Zichtbaar drachtige en zogende teven zijn niet tot het examen toegelaten.
Zieke en besmettelijke dieren zijn eveneens van het examen uitgesloten.

Onbevangenheidsproef.
Voor aanvang van het eerste onderdeel van het examen moet de Keurmeester elke hond onderwerpen aan deze onbevangenheidsproef.
Een belangrijk onderdeel van deze proef is de controle van de identiteit, (tatoeage of microchip)

Honden die deze proef niet doorstaan worden uitgesloten van het examen en gediskwalificeerd.
Bij het vaststellen van karakterzwakte is de keurmeester verplicht de betrokken hond onmiddellijk uit te sluiten van het examen.

Uitvoering van de onbevangenheidsproef.
1) De proef dient onder normale omstandigheden op een voor de hond, neutrale plaats te gebeuren.
2) De deelnemende honden worden één voor één aan de proef onderworpen.
3) De hond moet voorgebracht worden aan een normale, ontspannen doorhangende lijn.
4) De keurmeester mag geen invloed uitoefenen op de hond. Als de keurmeester het nodig acht, moet de hond het toelaten te worden betast.

Diskwalificatie:
Verlaat een hond tijdens het examen de hondengeleider of het terrein en komt na drie commando’s niet terug, dan wordt hij gediskwalificeerd. Onsportief gedrag van de Hondengeleider,
Voorbeeld: het mee voeren van speeltjes en/of voer.
-Inbreuken tegen de Reglementen, Dierenwelzijn of de goede zeden

Verzekeringsplicht.
De eigenaar van de hond is voor alle mogelijke schade verantwoordelijk. De eigenaar moet dan ook voor alle mogelijke ongevallen en schade verzekerd zijn.

Voor eventuele ongevallen tijdens een examen, staat de geleider borg voor hem en zijn hond. De door de keurmeester aangegeven aanwijzingen worden door de geleider op vrijwillige basis opgevolgd.

Inentingen
De bewijzen dat de hond op behoorlijke wijze en volgens de regels werd ingeënt zijn aan de keurmeester, indien deze dit wenst, voor het examen voor te leggen.

De volledige beschrijving van alle voorwaarden staan in de reglementen [pdf].